Thông tin cá nhân

  1. Vui lòng điền đầy đủ chính xác thông tin của bạn vào phiếu đăng ký online. Trung tâm sẽ xác nhận trong vòng 48h kể từ thời điểm hoàn tất đăng ký.
  2. Bạn cần tư vấn, vui lòng liên hệ:
    • Điện thoại: 08 3833 7980 - 08 3835 1056
    • Email: tuvan@csc.hcmus.edu.vn